Lieta T-412/20: Prasība, kas celta 2020. gada 3. jūlijā – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/VNV