Regulamentul (UE) nr. 519/2014 al Comisiei din 16 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în ceea ce privește modalitățile de prelevare de probe pentru loturi mari de mirodenii și suplimente alimentare, criteriile de performanță pentru toxinele T-2 și HT-2 și pentru citrinin și metodele de analiză de screening Text cu relevanță pentru SEE