Komission asetus (EU) N:o 519/2014, annettu 16 päivänä toukokuuta 2014 , asetuksen (EY) N:o 401/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suurten erien, mausteiden ja ravintolisien näytteenottomenetelmistä, T-2- ja HT-2 -toksiinin ja sitriniinin suoritusarvovaatimuksista ja seulonta-analyysimenetelmistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti