Komisjoni määrus (EL) nr 519/2014, 16. mai 2014 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 401/2006 seoses suurtest partiidest, vürtsidest ja toidulisanditest proovide võtmise meetoditega, tulemuslikkuse kriteeriumidega toksiinide T-2 ja HT-2 ja tsitriniini osas ja sõelanalüüsimeetoditega EMPs kohaldatav tekst