Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo Bulgarijai ir Rumunijai leidžiama taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio