Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure met betrekking tot ARX Insurance Brokers Limited (Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II))