Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1969 van de Commissie van 26 november 2019 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van IPBC voor gebruik in biociden van productsoort 8 (Voor de EER relevante tekst)