96/548/EKSF: Kommissionens Afgørelse af 22. juli 1996 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og regeringen for Republikken Kasakhstan om handel med visse stålprodukter