Sprawa T-381/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 września 2020 r. – Datax/REA [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) – Zwrot wypłaconych kwot – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]