Komisijas Regula (EK) Nr. 356/2009, ( 2009. gada 29. aprīlis ), ar ko sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2007 par galīgā antidempinga maksājuma uzlikšanu, cita starpā, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gludināmo dēļu importam attiecībā uz jaunu eksportētāju , atceļ maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja ievedumiem un nosaka šo ražojumu importa reģistrēšanu