2004/915/ES: Odločba Komisije z dne 27. decembra 2004 o spremembi Odločbe 2001/497/ES glede uvedbe alternativnega sklopa standardnih pogodbenih klavzul za prenos osebnih podatkov v tretje države (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5271)Besedilo velja za EGP.