Decizia Comisiei din 27 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2001/497/CE privind introducerea unui set alternativ de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 5271] (Text cu relevanță pentru SEE)$