2004/915/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 27 ta’ Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2001/497/KE fir-rigward ta’ l-introduzzjoni ta’ sett alternattiv ta’ klawżoli standard kontrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2004) 5271)