2004/915/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2001/497/EY muuttamisesta vaihtoehtoisten mallisopimuslausekkeiden ottamiseksi käyttöön henkilötietojen kolmansiin maihin siirtoa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5271)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti