Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2020/1776 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7 for regnskabsåret 2020