VRAAG nr. 24 (H-0741/99) van Niall ANDREWS aan dee Raad. EU- initiatief inzake de doodstraf