Besluit (EU) 2019/1862 van de Commissie van 6 november 2019 tot vaststelling van interne voorschriften betreffende de verstrekking van informatie aan betrokkenen en van de beperkingen van bepaalde van hun rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie in het systeem van de Unie om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen