Skriftlig fråga E-002099/11 João Ferreira (GUE/NGL) och Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Portugisiska fiskares rättigheter i Frankrike