ELPA priežiūros institucijos pranešimas apie susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų normas ir orientacines (diskonto) normas, taikomas ELPA valstybėms nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Skelbiama pagal ELPA priežiūros institucijos valstybės pagalbos gairių VII dalyje nustatytas orientacinių ir diskonto normų taisykles ir 2004 m. liepos 14 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimo Nr. 195/04/KOL 10 straipsnį (OL L 139, 2006 5 25, p. 37 ir OL EEE priedas Nr. 26/2006, 2006 5 25, p. 1.). 2021/C 22/04