VERORDENING (EG) Nr. 337/98 VAN DE COMMISSIE van 11 februari 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 26e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1408/97