Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistris imunitetą 2011 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Luigi de Magistris imunitetą ir privilegijas (2010/2122(IMM))