Pisno vprašanje E-007712/11 Cristiana Muscardini (PPE) za Komisijo. Preskusi v nezakonitih laboratorijih