Zadeva C-594/18 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. septembra 2020 – Republika Avstrija/Evropska komisija in drugi (Pritožba – Državne pomoči – Člen 107(3)(c) PDEU – Člena 11 in 194 PDEU – Člen 1, člen 2(c) in člen 106a(3) Pogodbe Euratom – Načrtovana pomoč za jedrsko elektrarno Hinkley Point C (Združeno kraljestvo) – Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Cilj v skupnem interesu – Okoljski cilji Evropske unije – Načelo varstva okolja, načelo „plača povzročitelj obremenitve“, previdnostno načelo in trajnostno načelo – Določitev zadevne gospodarske dejavnosti – Nedelovanje trga – Sorazmernost pomoči – Pomoč za naložbe ali poslovanje – Določitev elementov pomoči – Obvestilo o poroštvih)