Uitvoeringsverordening (EU) 2016/532 van de Commissie van 30 maart 2016 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Huile d'olive d'Aix-en-Provence (BOB))$