2000/620/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, tukiohjelmasta C 1/99 (ex NN 133/98) / Dublinin tulli- ja satama-alueella (Customs House Docks Area) sijaitsevien muiden kuin asuinrakennusten vuokralaisille myönnettävä valtiontuki (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 5206) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)