KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1711/97 av den 2 september 1997 om fastställande för augusti månad 1997 av den särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker