Beslut nr 1/96 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan av den 17 december 1996 om export av vissa EKSG-stålprodukter från Bulgarien till Europeiska gemenskapen under perioden 1 januari-31 december 1997 (förlängning av giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som införts genom associeringsrådets beslut nr 3/95)