Besluit nr. 1/96 van de Associatieraad van de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds van 17 december 1996 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- ijzer- en staalprodukten uit Bulgarije naar de Gemeenschap voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997 (verlenging van het bij Besluit nr. 3/95 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle)