Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet, Associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side den 17. december 1996 om eksport af visse EKSF-stålprodukter fra Bulgarien til Fællesskabet i perioden fra 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af den ordning med dobbeltkontrol, der etableredes ved Associeringsrådets afgørelse nr. 3/95)