Sprawa C-267/14 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 marca 2016 r. – Buzzi Unicem SpA/Komisja Europejska (Odwołanie — Konkurencja — Rynek „cementu i produktów pokrewnych” — Postępowanie administracyjne — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Artykuł 18 ust. 1 i 3 — Decyzja w sprawie żądania informacji — Uzasadnienie — Precyzyjność żądania)