Sag C-267/14 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. marts 2016 — Buzzi Unicem SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — markedet for »cement og lignende produkter« — administrativ procedure — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 18, stk. 1 og 3 — afgørelse om anmodning om oplysninger — begrundelse — præcisering i afgørelsen)