Дело C-267/14 P: Решение на Съда (трети състав) от 10 март 2016 г. — Buzzi Unicem SpA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Пазар на „цимент и свързани продукти“ — Административно производство — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 18, параграфи 1 и 3 — Решение за изискване на информация — Мотиви — Уточнение на искането)