Zaak C-551/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 juli 2019 door ABLV Bank AS tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 6 mei 2019 in zaak T-281/18, ABLV Bank/Europese Centrale Bank (ECB)