ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 1294/98 του Robin TEVERSON προς την Επ τροπή. Η Ομάδα Ad Hoc για το παράνομο εμπόριο ουσιών που μειώνουν το στρώμα του όζοντος