Domstolens dom (andra avdelningen) den 6 november 2008.