Udtalelse om — forslag til Rådets direktiv om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, — forslag til Rådets direktiv om beskyttelse af personoplysninger og kommunikationshemmeligheden i forbindelse med offentlige digitale telenet, herunder det tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og offentlige digitale mobilnet og — forslag til Rådets afgørelse om informationssikkerhed