Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 6 mars 1996 av Boubeker Maayouchi (Mål T-27/96)