Beroep, op 6 maart 1996 ingesteld door B. Maayouchi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Zaak T-27/96)