Ir-Regolament (KEE) Nru 2730/75 Tal-Kunsill tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar il-glukosju u l-lattosju