Verordening (EG) nr. 1663/97 van de Commissie van 25 augustus 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2498/96 tot opening, voor 1997, van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees van de GN-codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 en 0204