Komission asetus (EY) N:o 1663/97, annettu 25 päivänä elokuuta 1997, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1997 annetun asetuksen (EY) N:o 2498/96 muuttamisesta