Zadeva C-345/15 P: Pritožba, ki sta jo Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) in Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) vložili 7. julija 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 28. aprila 2015 v zadevi T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) in Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Svet Evropske unije