Vec C-345/15 P: Odvolanie podané 7. júla 2015: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) a Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 28. apríla 2015 vo veci T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) a Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Rada Európskej únie