Lieta C-345/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 28. aprīļa spriedumu lietā T-169/12 Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) un Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Eiropas Savienības Padome 2015. gada 7. jūlijā iesniedza Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) un Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)