Verordening (EEG) nr. 978/93 van de Commissie van 26 april 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1658/91 houdende instelling van een tijdelijke regeling voor communautaire bewaking "a posteriori" van de invoer van Atlantische zalm