Kommissionens forordning (EØF) nr. 978/93 af 26. april 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1658/91 om indførelse af en midlertidig EF-ordning med efterfølgende kontrol af importen af atlanterhavslaks