ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3346/97 του Frank VANHECKE προς το Συμβούλ ο. Η συνεισφορά του Βελγίου στον ευρωπαiκό προϋπολογισμό