VERORDENING (EG) Nr. 3173/93 VAN DE COMMISSIE van 18 november 1993 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer naar bepaalde bestemmingen bestemd rundvlees zonder been en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 618/92 en (EEG) nr. 2582/93