Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Folkerepublik Laos om handel med tekstilvarer - Protokol A - Protokol B - Godkend protokollat