Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6201 – HSH/Malév) Text av betydelse för EES